dissabte, 23 d’abril del 2011

Un tallarol furtiu

Al bell mig del bàndol de mosquiters, un tallarol gros, més tranquil i cuidadós, s'ha aproximat a les safates d'aigua, mantenint les distàncies.