dimarts, 24 de maig de 2011

Papamosques discrets


Un papamosques gris (Muscicapa striata) capturava arnes i altres insectes a la tarda a les branques de l'àlber.