dissabte, 5 de novembre del 2011

Una parella de tórtores

Les tórtores turques, tot i ser molt gregàries durant l'hivern, es mantenen sovint en parelles durant tot l'any.