dilluns, 26 de desembre del 2011

Una cuereta blanca (Motacilla alba) camina entre els cotxes del carrer al matí.