dijous, 16 de febrer de 2012

Les merles s'inquieten


Una femella de merla entre el brancam de la prunera i de l'àlber. Fa dies que, malgrat el fred, les merles (fins a cinc exemplars, el mascle i la femella adults i dos mascles i una femella joves) es mostren inquiets i bellugadissos. Presenten la primavera...