dijous, 28 de juny del 2012

Gymnoscelis rufifasciata

Un exemplar d'aquesta espècie, l'arna de doble banda, fàcil d'atreure per la llum i trobada ja a casa el 16 de novembre de 2011. Com és obvi, té dues generacions anuals, a la primavera i a la tardor.