dissabte, 4 d’agost del 2012

Petita vespa desconeguda

Una petita vespa del gènere Ancistrocerus, classificada pels amics de Biodiversidad Virtual (,http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Ancistrocerus-sp-img395439.search.html), carament més `petita que les Polistes més comunes, caminava avui per la terrassa. És una vespa solitària, que cria en substractes diversos i que alimenta les cries amb preses vives paralitzades pel verí.