diumenge, 28 d’octubre del 2012

ArreceratsArrecerats en un racó assolellat del massís de les abèlies, al migdia, molts insectes maldaven per assolellar-se tant com podien. Les temperatures mínimes de la matinada han baixat de sobte a 10 ºC i el vent del Nord ha resultat gèlid quasi tot el dia. A les fotos, un himenòpter, Vespula vulgaris, un dípter sírfid, Episyrphus balteatus i un dípter califòrid, Lucilia sp.