dimarts, 28 de maig del 2013

Tenors del veïnat

Què fan avui a la tele? Concert de merla a tot volum! Un mascle aprofita una antena veïna per oferir cada tarda una llarga serenata. Segona llocada de l'any en marxa.