dissabte, 22 de juny del 2013

Ales gastades

Un exemplar de Pararge aegeria volava avui pel jardí. Les seves ales, com es veu sovint, estaven força desgastades.