divendres, 20 de setembre del 2013

La demografia de les mosques (apreciacions subjectives d'un observador casual)

Aquests dies es veuen mosques Prosopomyia pallida, per a les quals enguany sembla haver estat un bon any. El mateix es pot dir de Sarcophaga sp i Muscina sp, però no d'altres espècies comunes com Calliphora, Anthomyia ni Stevenia, menys abundants que en anys anteriors. Les causes d'aquestes oscil·lacions són una incògnita.