dijous, 1 de maig del 2014

Mater amatíssima

Amb un ull a cada racó del jardí, la femella de merla vigila atenta els seus polls ja crescuts. Mantenen el contacte amb vocalitzacions constants.