dimecres, 31 de desembre de 2014

38 espècies d'ocells en el 2014

Un tord comú, una cotxa cua-roja, un mosquiter de passa, un mastegatatxes i un mosquiter xiulaire.

Aquest any 2014 que avui acaba hem seguit amb la tendència lleugerament decreixent registrada en els últims anys pel que fa al número d'espècies d'ocells observades al jardí. Després del zènit de 48 espècies vistes l'any 2011, la tendència ha estat a la baixa: 45 espècies l'any 2012, 44 espècies l'any 2013 i 38 espècies enguany. A sota teniu les espècies observades durant el 2014, amb el número d'observacions de cadascuna, extretes del web www.ornitho.cat de l'Institut Català d'Ornitologia, on pugem les observacions regularment.

Han faltat a la cita alguns migrants escassos com el tallarol de garriga i algunes altres espècies ocasionals com el xot. Per al mosquiter xiulaire, el mastegatatxes, el mosquiter de passa, la cotxa cua-roja i el tallarol gros ha estat un any normal. En canvi, per al papamosques gris ha estat un any fluix. Entre els ocells hivernants, destaca l'increment de tords comuns experimentat durant els últims mesos de l'any.