dissabte, 28 de març de 2015

Flors de març

Les flors de les clívies  (Clivia miniata) lluen sobre un fons verd uniforme.

Els vitracs, al seu torn, estan en el clímax de la seva floració.

Les flors del xiprer, en canvi, han caigut massivament. Una pila cobreix el terra al peu de l'arbre.