dijous, 13 d’agost del 2015

Mosques banals

Les mosques Muscina stabulans, ben comunes, guanyen atractiu vistes de ben a prop. Són molt abundants aquests dies al jardí.