dimecres, 14 d’agost del 2013

Heteròpters nocturns

Aquest vespre hem descobert un parell d'heteròpters a les mosquiteres de casa, un d'espècie desconeguda de la família Cydnidae i

un altre, de família desconeguda i pendent de classificar.