dilluns, 5 d’agost de 2013

Un homòpter foraster

Atretes pels llums de casa, aquest vespre hem trobat unes estranyes criatures que els amics de Biodiversidad Virtual ens han ajudat a classificar (http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/details.php?image_id=498529). Posteriorment hem comprovat que en el web gironí Montilivi Natural ( http://www.xtec.cat/~jbarber1/) l'amic Josep Barber també la té classificada. És un hemípter (o homòpter) de la família Flatidae i de l'espècie Metcalfa pruinosa. És una petita cigala nordamericana que es va localitzar a Catalunya l'any 1988 i ara és abundant en llocs ombrívols com el nostre jardí. Només fa una generació anual, amb adults que apareixen entre juliol i setembre. Les nimfes produeixen cotonet i una melassa sobre fulles i tiges. S'alimenten de saba de moltes plantes diferents.