dilluns, 12 de març del 2012

Brots tendres

Les hortènsies broten amb força i comencen a estendre les seves fulles maragdes.