dijous, 15 de març de 2012

Pas de tallarols de casquet


Aquests dies hi ha un notable pas de tallarols de casquet que es veuen i se senten constantment.