dissabte, 17 de març del 2012

Flors exuberants

Les flors blanques de la prunera vermella, de llargs estams, s'engronxen gràcils amb la brisa.