diumenge, 3 de maig del 2015

Migració activa



Sempre discrets, costa de veure els tallarols grossos (Sylvia borin)  al descobert. Avui hi havia dos exemplars en pas al jardí, els segons de la temporada després de l'observació del 18 d'abril.

Una femella de mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) també hi era. Un bona any per a l'espècie.