dijous, 15 de maig del 2008

Un papamosques de pas

Papamosques gris (Muscicapa striata), un altre dels assidus visitants del mes de maig.