dimecres, 30 de desembre del 2009

Dinou graus i vironeres!

La bonança permet que encara sobrevisquin algunes mosques vironeres (Calliphora sp).