dilluns, 1 de març del 2010

Gafarrons en zel

Els gafarrons (Serinus serinus) ja estan en zel. Un o dos mascles canten cada dia des dels arbres del jardí.