divendres, 2 d’abril del 2010

La bonança ens porta mosques

La bonança d'aquests dies ha fet aparèixer una bona quantitat de dípters de diferents espècies. Els més abundants són les vironeres Calliphora sp com les de les imatges següents:

Però han aparegut al menys altres dues espècies, un Anthomyiidae, Anthomyia sp:


I un múscid, Muscina sp: