dimarts, 4 de gener del 2011

Pare i fill ben avinguts

Els dos mascles de merla (Turdus merula), pare i fill nascut aquesta primvera, sovintegen aquests dies el jardí.