dijous, 27 d’octubre del 2011

Un coralet ens visita

Un coralet o poll de moro de l'espècie Graptostethus servus, un heteròpter de la família Lygaeidae, ha aparegut avui per casa. Com sempre, els amics de Biodiversitat Virtual l'han classificat (http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/details.php?image_id=287990)