dissabte, 7 de juliol de 2012

Pomatias elegans

Un cargol Pomatias elegans a la barana de la terrassa, amb l'opercle tancat. Les pluges de fa uns dies els han activat de nou.