dijous, 3 de gener de 2013

Mallerengues locals


Des de que hem instal·lat la menjadora, les mallerengues vénen cada dia a alimentar-s'hi.