diumenge, 2 de juny del 2013

Exploradora

Una aranya del gènere Philodromus corria al vespre pels vidres de casa. No és l'espècie més freqüent d'aranya que veiem, superada pels saltícids omnipresents.