dissabte, 6 de juliol del 2013

Vida sobre les fulles

Una nimfa de l'ortòpter Phaeroptera nana, de llargues i delicades antenes.

Un avironera verda Lucilia sp.

I diversos cicadèl·lids de l'espècie Synophropsis lauri, alguns copulant i molts camuflats entre tiges i fulles.