dissabte, 26 de gener del 2019

Les menjadores continuen actives

Mallerengues carboneres i blaves


I una femella de tallarol de casquet continuen visitant les menjadores amb assiduïtat.