dissabte, 23 de març de 2013

Flors en competició

Les Clivia nobilis, de flor vemella i pèndula, coexisteix aquests dies amb la florida de les Clivia miniata. 


Les flors erectes, i més taronges que vermelles en el cas de Clivia miniata les distingeixen amb facilitat, tot i l'estreta coexistència.