dimarts, 12 de març del 2013

Hola!

Durant tot el mes de març, els tallarols de casquet, com el mascle de la imatge, sovintegen el jardí. Potser atrets per la fructificació abundosa de les heures.