dissabte, 12 d’abril del 2014

Residents encuriosits

Els ocells residents, com aquesta parella de gafarrons semblen mirar-se amb curiositat els passavolants que apareixen al jardí, com el mosquiter de passa que es remulla en un bassalet d'aigua.

El mateix passa amb aquesta femella de tallarol de casquet que observa també a dos mosquiters de passa.

Dalt del castanyer, un mascle de merla dels reproductors al jardí sembla mirar-se de lluny el brogit de la migració.