dissabte, 5 d’abril de 2014

Residents fidels

Les antenes de televisió són una bona talaia per veure l'entorn i deixar el niu una estona, com fa aquest tudó resident al jardí.

O per proclamar als quatre vents el zel que embarga a aquest mascle de gafarró.