dimarts, 10 de setembre del 2019

A recer

Amagada en un racó, fugint de la pluja persistent, una arna de la família Noctuidae i d'espècie desconeguda.