dimarts, 26 de novembre de 2019

Menjadores i mallerengues

Les mallerengues blaves (Parus caeruleus) apareixen puntuals quan les menjadores estan plenes.