dilluns, 22 de febrer del 2010

Càlida llum de tarda

L'àlber (Populus alba), ben guarnit amb els seus borrons imflats sembla aprofitar fins l'últim raig de sol de la tarda.