dissabte, 6 de febrer del 2010

La joca dels pardals

Un estol de pardals (Passer domesticus) s'han acostumat a fer servir una de les heures de les tàpies del jardí com a joca. Aquí veiem una femella posada sobre les branques del freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia), ben cuallades de borrons