dissabte, 6 de febrer del 2010

La collita madura

Els fruits de l'heura (Hedera helix) continuen madurant i, alguns ja s'han ennegrit i s'han engruixit considerablement. Ben aviat els tallarols de casquet en donaran bon compte.