dilluns, 31 de maig del 2010

La família que resta unida...

Les famílies de verdums (Carduelis chloris) baixen a beure de les safates d'aigua amb els seus pollets, ja crescuts com es pot veure en les imatges següents.