dimecres, 26 de maig del 2010

Una closca buida

A la terrassa és freqüent trobar closques dels cargols Rumina decollata, un mol·lusc pulmonat terrestre d'alimentació omnívora que té la particularitat de trencar les últimes voltes d'espira de la seva conquilla en créixer. Es queden, com la de la imatge, amb 4 o 6 voltes.