dissabte, 29 de maig del 2010

Mosques cernidores


En aquesta època de l'any és fàcil trobar diverses espècies de dípters de la família dels sírfids volant pel jardí amb el seu característic vol estacionari (com un helicòpter). Entre elles algunes són grans com aquest Episyrphus balteatus de la imatge, obtinguda aquest matí a la terrassa. S'aprecia molt bé a la imatge com aquestes mosques presenten un mimetisme notable amb les vespes, característica molt útil per aconseguir que els depredadors les respectin.

Un altre sírfid freqüent al jardí és Meliscaeva auricollis, més petit que l'anterior i visitant molt característic de les flors.