dilluns, 12 de març de 2012

Brots tendres

Les hortènsies broten amb força i comencen a estendre les seves fulles maragdes.