dijous, 22 de març del 2012

Flors vençudes

La pluja ha arrossegat les petites flors grogues del xiprer, que s'amunteguen capriciosament al terra.