dissabte, 17 de març del 2012

Concert a les alçades


Caderneres i verdums (i també els gafarrons) canten enfebrits dalt de la capçada de la noguera.