dijous, 18 d’abril del 2013

Un altre menut!

Avui ha aparegut un pollet de merla més petit que els altres dos que havéim vist fins ara. No tenia cua i el plomatge era més nou. Com a bon poll nidífug, compartia safata d'aigua amb els seus germans (o cosins). Potser es tracta d'un altre niu? O un naixement retardat en una mateixa niuada?