dijous, 11 d’abril del 2013

Verdums locals

Els verdums porten dies atrafegats cantant i perseguint-se per les capçades. Al jardí hi crien algunes parelles, que enguany provarem de comptar.