dimecres, 17 d’abril de 2013

Un imant per als borinots

Al sol de la tarda, les espigues de flors del castanyer rosat bullien amb insectes que cercaven el seu nèctar: abelles, vespes, borinots com la Xylocopa violacea de color negre i com el Bombus terrestris de colors aposemàtics groc i negre de les imatges. Fins i tot hem vist un bufaforats, un esfíngid massa ràpid per a la càmera.